dinsdag, 22. juli 2008 - 20:29

GS stellen eigen onderzoek in naar EuroChamp

De provincie Drenthe stelt een eigen onderzoek in naar de bedrijfsvoering van de Stichting EuroChamp. De resultaten van het boekenonderzoek, dat het bestuur van de stichting heeft laten uitvoeren, heeft onregelmatigheden aan het licht gebracht die volgens het onderzoeksbureau “voor een volledige kwantificering nader uitgebreid en diepgaand onderzoek vereisen�.

Om die reden heeft gedeputeerde Anneke Haarsma besloten een accountant in te schakelen. Een verzoek van het bestuur van de stichting EuroChamp om per direct financiële middelen beschikbaar te stellen, heeft de provincie vooralsnog niet ingewilligd. Daarover wordt na het accountantsonderzoek besloten.

De provincie Drenthe heeft EuroChamp een subsidie van in totaal 360.000 euro verleend, lopend vanaf 2006 tot en met september 2008. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft de stichting een subsidie van 330.000 euro verleend. Doel van deze subsidies is onder andere het leggen van een structurele basis voor het organiseren van toekomstige topsportevenementen voor gehandicapten in Noord-Nederland en Drenthe en het promoten van de regio als topsportregio voor gehandicapten.

De subsidie van de provincie aan EuroChamp wordt verstrekt in de vorm van voorschotten, die worden uitbetaald op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Van het subsidiebedrag van 360.000 euro heeft het stichtingsbestuur tot nu toe 250.000 euro ontvangen. De provincie heeft op basis van de nu bekende feiten het besluit over uitbetaling van de voorschotten uitgesteld.

Na overleg met gedeputeerde Haarsma besloot het bestuur van de Stichting EuroChamp eind vorige maand een extern onderzoek in te stellen naar de bedrijfsvoering. Dat gesprek vond plaats, nadat de provincie berichten had ontvangen over mogelijke onregelmatigheden.
Provincie:
Tag(s):