dinsdag, 16. december 2008 - 19:17

GS verlenen vergunning afschieten damherten

Kop van Schouwen

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft vanochtend besloten een vergunning te verlenen voor het afschieten van 267 damherten in de Kop van Schouwen. De populatie damherten heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt.

Daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties in het verkeer, het afgelopen jaar is het aantal ongevallen ver-vier-voudigd. Daarnaast loopt de landbouw schade op.

In 2005 heeft de Provincie al een vergunning verleend voor het afschieten van het teveel aan damherten, buiten het natuurgebied. Met deze vergunning mag er nu ook geschoten worden binnen het natuurgebied.

De doelstelling van de vergunning is het stabiliseren van de damherten-populatie, zoals vastgesteld in het Faunabeheerplan. Naar nu blijkt, volstaat het afschieten van damherten buiten het natuurgebied niet, het aantal damherten groeit jaarlijks met 35 procent.

Volgens een telling, dit voorjaar, leven er ruim 700 damherten in de Kop van Schouwen. Volgens een rapport van het onderzoeksbureau Alterra (2005), biedt het gebied leefruimte voor 325 damherten. Bij een dergelijke
omvang vinden de dieren voldoende voedsel, en blijven de dieren binnen het natuurgebied.

Met dit besluit kan het afschieten binnen het natuurgebied vanaf 2 januari plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):