zondag, 24. augustus 2008 - 20:49

GSb pleit voor exitgesprekken in universiteitsraad

Groningen

De Groninger Studentenbond (GSb) heeft in de universiteitsraad opnieuw gepleit voor de invoering van exitgesprekken. Dit zijn gesprekken waarin uitvallers wordt gevraagd naar de reden om met hun studie te stoppen. Volgens de GSb kan de RUG zo waardevolle informatie verkrijgen over struikelblokken in de opleiding.

"Daarnaast is het ook een vorm van nazorg die je studenten verplicht bent als universiteit," meent aankomend GSb-fractievoorzitter Eva van Viegen. "Als uit exitgesprekken blijkt dat de voorlichting van de RUG misleidend is, moet die worden aangepast." De GSb pleitte in juni al voor exitgesprekken en herhaalt dat nu formeel in een rondvraag.

Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zet zich in voor dergelijke gesprekken. Aanleiding is een recente enquête van de LSVb waaruit bleek dat uitvalcijfers vooral bij bètaopleidingen erg hoog zijn.
Provincie:
Tag(s):