donderdag, 28. augustus 2008 - 20:12

Haagse Beemden naar Staatsbosbeheer

Breda

Mooie natuur dichtbij de stad waar veel mensen van kunnen genieten. Dat is het achterliggende doel van de intentieovereenkomst Landgoederenzone Haagse Beemden die Staatsbosbeheer en de Gemeente Breda gaan ondertekenen. In de overeenkomst leggen de partners vast dat de gronden in dit gebied, ongeveer 80 ha, in eigendom overgaan van de Gemeente Breda naar Staatsbosbeheer.

De intentieovereenkomst gaat over het gebied ten zuiden van de Emerparklaan en ten noorden van de Padakker. In 2002 stelde de gemeenteraad van Breda de nota ‘Toekomstvisie voor de Landgoederenzone in de Haagse Beemden’ vast. In deze nota legt Breda de hoogste prioriteit bij het versterken van de aanwezige natuur en landschap in dit gebied. Het college heeft echter niet de beschikking over voldoende financiële middelen om hier zelf één aangesloten natuurgebied te ontwikkelen. Daarom is nu besloten een ervaren partner te zoeken. Die is nu gevonden in de vorm van Staatsbosbeheer.

De opbrengst van de verkoop van het gebied wil de gemeente in een nog in te stellen Groenfonds storten om te kunnen investeren in Bredase groenprojecten.
Provincie:
Tag(s):