zaterdag, 20. december 2008 - 20:33

Haagse gemeenteraad stemt in met windmolens op zee

Den Haag

De gemeenteraad van Den Haag heeft ingestemd met het voorstel om tien miljoen euro te investeren in de bouw van windmolens op zee. De twee Haagse windturbines moeten deel gaan uitmaken van een windmolenpark op de Noordzee en hebben een capaciteit die groot genoeg is om achtduizend huishoudens van electriciteit te voorzien.

Met het raadsbesluit is Den Haag de eerste gemeente in Nederland die daadwerkelijk investeert in Meewind, een gezamenlijk fonds van burgers, lagere overheden en bedrijven dat de ontwikkeling van duurzame energie wil versnellen met de aanleg van windparken op zee.

Het besluit van Den Haag sluit volgens verantwoordelijk wethouder Peter Smit (Milieu) naadloos aan bij het Nationaal Waterplan van het kabinet dat juist gisteren aan de Tweede Kamer is aangeboden.
In dit plan worden twee gebieden aangewezen voor de ontwikkeling van windparken op de Noordzee.

Johan Swager, mede-oprichter Meewind, reageert verheugd op het Haagse raadsbesluit: "Dit is een doorbraak voor Meewind. Samen met de gemeente Den Haag nodigen we andere gemeenten uit te volgen. Dit levert echt een versnelling op voor windenergie op zee."

Den Haag heeft de investering in windenergie op zee onderdeel gemaakt van een veel bredere aanpak ter reductie van CO2-uitstoot. Smit: “Naast toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van zeewaterwarmte, geothermie (aardwarmte) en de inkoop van groene stroom, wordt al langer gezocht naar mogelijkheden om te investeren in windenergie.
Smit: “Mijn streven is om over tien jaar tenminste 20% van de Haagse energiebehoefte duurzaam op te wekken.�
Provincie:
Tag(s):