woensdag, 29. oktober 2008 - 21:25

Haalbaarheid Moerdijk MeerMogelijk in december bekend

Moerdijk

Al jaren wordt gesproken over uitbreiding van het bestaande industrieterrein Moerdijk. Dit gaat, als het aan de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Rijk ligt, gebeuren. Maar niet zomaar. Het project dat dit gaat bewerkstellingen heet Moerdijk MeerMogelijk en bestaat uit negen plannen. Of de plannen financieel haalbaar zijn, weten de initiatiefnemers eind dit jaar.

Minister Maria van der Hoeven: “De strategische ligging tussen de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam maakt dat het logistieke bedrijfsleven zich meer en meer in deze regio wil vestigen.�

Een van de negen plannen is de komst van een Logistiek Park. Met de aanleg van een Logistiek Park van 150 hectare tussen de A16 en de A17 én een betere benutting van het huidige industrieterrein wordt een stevige groei van het aantal arbeidsplaatsen verwacht. Moerdijk heeft de ambitie om uit te groeien tot een gemeente met 40.000 inwoners (nu 36.000). Daarnaast komt er door het verplaatsen van bedrijven, die dicht tegen de woonkernen staan, meer ruimte voor woningen en natuur. Met het bouwen van 825 extra woningen, boven op de geplande woningbouw, gaat een lang gekoesterde wens van de gemeente in vervulling.
Provincie:
Tag(s):