dinsdag, 8. april 2008 - 17:00

Half miljoen euro subsidie voor Maatschappelijke Voorziening Swalmen

Swalmen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten aan de gemeente Roermond een projectsubsidie van € 500.000,- te verlenen voor de totstandkoming van het project ‘Brede Maatschappelijke Voorziening Martin Giessen’ te Swalmen. Dit project voorziet in de sloop van de kerk, het huidige gemeenschapshuis en basisschool ‘Heide’ en in de realisatie van een brede maatschappelijke voorziening, bestaande uit onder meer een basisschool, een kinder- en peuteropvang, een gymzaal en een wijkcentrum met ontmoetingsruimte. Het project wordt in eigen beheer door de gemeente Roermond uitgevoerd.

Door de combinatie van de te realiseren voorzieningen zal het project bijdragen aan een aantrekkelijke woonomgeving in de wijk. Daarnaast zal het project een belangrijke impuls geven aan de leefbaarheid van het dorp, het onderwijs en aan maatschappelijke en culturele verenigingen.

Het gezamenlijk gebruik van deze brede maatschappelijke voorziening betekent voor de kern Swalmen dat verschillende doelgroepen - kinderen, jongeren, ouderen, vrijwilligers, zorgverleners en zorgaanbieders - gebruik gaan maken van elkaars kansen.

De verwachting is dat in de loop van november van dit jaar met de bouw kan worden gestart. Volgens de planning wordt het eind januari 2010 afgerond.
Provincie:
Tag(s):