maandag, 15. september 2008 - 14:26

Half miljoen nog te bouwen woningen lopen overstromings-risico

Amsterdam

Circa een half miljoen nieuwbouwwoningen staat gepland in gebieden met een overstromingsrisico. Bij een dijkdoorbraak kunnen deze woningen tot 7 meter onder water lopen. Dit blijkt maandag 15 september uit een quickscan die het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) heeft uitgevoerd naar aanleiding van het advies van de Deltacommissie.

Op de Nieuwe Kaart van Nederland inventariseert het Nirov alle nieuwbouwplannen tot 2030. Deze plannen heeft het Nirov vergeleken met de overstromingsrisicogebieden.

Hieruit komt naar voren dat bijna de helft van de in totaal 1,3 miljoen geplande nieuwbouwwoningen in deze overstromingsrisicogebieden komt te staan. Bij het falen van de primaire waterkering kunnen de woningen tussen de 0 meter tot wel 7 meter water te verduren krijgen.

Geen extra maatregelen 'zorgelijk'
Het Nirov vindt het zorgelijk dat er bij de geplande nieuwbouw niet nu al extra maatregelen worden genomen om de woningen tegen het water te beschermen.

In het vorige week uitgekomen advies van de Deltacommissie adviseerde deze commissie nog dat er waterbestendig moet worden gebouwd op terpen, op palen, drijvend, of op opgehoogde gronden. Van de nieuwe woongebieden die nu op de plankaart staan, heeft slechts een fractie een waterrobuust en waterbestendig ontwerp.

Programma Water
De quickscan is uitgevoerd in samenwerking met het Nirov-programma Water. Binnen dit programma werkt het Nirov samen met beleidsmakers, professionals en andere belanghebbende partijen uit de sectoren ruimtelijke ordening en waterbeheer.
Provincie:
Tag(s):