maandag, 25. augustus 2008 - 19:47

Halvering aantal auto-inbraken, diefstal (brom-)fietsen gestegen

Nieuwerkerk aan den IJssel

Uit cijfers van het eerste halfjaar van 2008 blijkt dat het aantal auto-inbraken in het team Nieuwerkerk aan den IJssel, waaronder ook Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle vallen, met de helft is afgenomen. In de eerste zes maanden van 2008 is er 179 keer aangifte gedaan van een auto-inbraak. In dezelfde periode in 2007 werd er 356 keer aangifte gedaan.

De teamchef van Nieuwerkerk aan den IJssel, Raoul Verwey, geeft een toelichting op de daling van het aantal auto-inbraken: “Vorig jaar zagen we een toename van het aantal auto-inbraken in met name Moordrecht. Op twee manieren hebben we getracht het aantal auto-inbraken te laten dalen, tegenhouden van mogelijke criminelen en preventie.� Dieven houden auto’s in de gaten, als er waardevolle spullen worden achtergelaten slaan ze hun slag. Daarom adviseerde de politie autobezitters via de media en door te flyeren om geen waardevolle spullen achter te laten. De teamchef: “Naast de preventieve acties hebben we ook verscherpt toezicht ingesteld, bijvoorbeeld door in de nachtelijke uren opvallend te surveilleren. Omdat de auto-inbraken over de hele gemeente en op verschillende momenten op de dag plaatsvonden was het lastig, maar uiteindelijk hebben de controles de dieven blijkbaar toch afgeschrikt. We gaan dan ook door met deze controles.�

In het team van Nieuwerkerk aan den IJssel is een sterke afname waar te nemen van geweld. In 2007 werden er 130 aangiftes opgenomen in 2008 is dit aantal gedaald naar 95 (afname van 27%). De afname is met name te danken aan een vermindering van het aantal aangiftes van huiselijk geweld. In 2008 werd er 27 keer aangifte gedaan van huiselijk geweld, in 2007 lag dit aantal nog op 45. De politie werkt samen met het Openbaar Ministerie om huiselijk geweld aan te pakken en het probleem inzichtelijk te maken. De teamchef: “Het protocol huiselijk geweld stelt de politie in staat om, ondanks dat een slachtoffer geen aangifte wil doen, de verdachte aan te kunnen houden. Vervolgens wordt gekeken of de verdachte een hulpverleningstraject kan volgen om het huiselijk geweld te laten stoppen.� Het aantal geweldszaken dat uitgaansgerelateerd is bleef ongeveer gelijk; 13 aangiftes is 2008 en 14 in 2007.

In de eerste zes maanden van 2008 is er een stijging waar te nemen in het aantal diefstallen van (brom)fietsen. In deze periode werd er 113 keer aangifte gedaan van (brom)fietsdiefstal. In dezelfde periode in 2007 lag dit aantal nog op 72. Dit betekent een toename van 43%. De politie gaat actief (brom)fietsen controleren. Dit heeft echter alleen zin als gedupeerden van (brom)fietsendiefstal aangifte blijven doen, want zonder aangifte hebben controles geen nut. In dit opzicht vormt de onlangs gelanceerde site van www.fietsendiefstal.nl een uitkomst.
Provincie:
Tag(s):