dinsdag, 15. april 2008 - 21:34

Handhaving hoogspanningslijn Hoogeveen-Zwolle rond

Hoogeveen

Na intensief overleg tussen het ministerie van Economische Zaken, de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, Essent Netwerk en TenneT is de in 2007 ontstane wachtlijst voor aansluiting op het stroomnet in de betrokken provincies en Flevoland teruggebracht van 100 naar 17.

Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe hebben nu aangegeven definitief mee te werken aan de instandhouding van de hoogspanningslijn Hoogeveen - Zwolle. Zij hebben ook overeenstemming bereikt met TenneT over de extra investeringen in natuur en landschap als compensatie voor de instandhouding van de lijn.

Nu kunnen 83 van de 100 energieprojecten alsnog worden aangesloten. Dit dankzij investeringen van Essent Netwerk en TenneT in het middenspanningsnet en het regionale hoogspanningsnet. Inmiddels hebben 69 initiatiefnemers een offerte gekregen van Essent Netwerk. Voor 14 ondernemers is de aansluittermijn vergelijkbaar met de realisatietermijn van hun initiatief. Zij zijn hiervan op de hoogte gesteld en ontvangen binnenkort ook een offerte. Essent Netwerk en TenneT hebben de overige 17 initiatiefnemers geïnformeerd over de termijn waarop ook zij kunnen worden aangesloten.
Provincie:
Tag(s):