vrijdag, 26. september 2008 - 7:17

Handhavingsweek in teken van grondstromen

Provincie

In oktober organiseert de provincie Gelderland samen met alle handhavende instanties zoals de politie, gemeenten, openbaar ministerie en waterschappen de Gelderse Handhavingweek. In deze week voeren handhavers gezamenlijk controles uit op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, water, natuur en landschap.

De Gelderse Handhavingweek is de opvolger van de succesvolle landelijke handhavingestafette. Eerder werd deze landelijk georganiseerd. Dat is niet meer het geval. Gedeputeerde Annelies van der Kolk: Toezicht en handhaving blijven noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mens en milieu beschermd wordt. Door gezamenlijk in Gelderland een handhavingweek te organiseren leren we steeds beter als overheid eendrachtig op te treden.

Veel bedrijven transporteren op veel momenten grond. Schone grond en verontreinigde grond mogen niet door elkaar komen. Van verontreinigde grond moet precies bekend zijn welke stoffen erin zitten, waar het vandaan komt en waar het naar toe gaat. Dit is belangrijk om te zorgen dat verontreinigde grond niet zomaar ergens in het milieu verdwijnt en schade aanricht. Aan de buitenkant van de grond kun je niet zien welke stoffen erin zitten. Dat kan alleen worden geconstateerd door het nemen van een grondmonster.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een grondboekhouding bij te houden waarin precies staat welke grondstromen er zijn. Onder andere hoeveel grond wordt vervoerd, wat voor grond, waar het vandaan komt, waar het naar toe gaat en wat ermee gebeurt. Tijdens de Gelderse handhavingweek wordt extra scherp op de grondboekhouding gecontroleerd.
Provincie:
Tag(s):