dinsdag, 27. mei 2008 - 14:43

Handreiking armoedebeleid voor gemeenten

Groningen

Groningen sluit Armoedepact met tientallen organisaties en instanties. Rotterdam voorkomt huisuitzettingen. Vianen ontwikkelt een ‘meterkastkaart’ voor minimaregelingen. Nederweert verstrekt bijzondere bijstand ‘terwijl u wacht’. Tilburg biedt nazorg aan bijstandsklanten die uitstromen. Klanten voedselbank Amsterdam Zuidoost krijgen budgetcursus.

Dit zijn enkele voorbeelden die te lezen zijn in de publicatie “Gemeentelijk armoedebeleid� die Stimulansz dinsdag naar alle Nederlandse gemeenten heeft gestuurd. Staatssecretaris Aboutaleb van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt dit initiatief van harte.
In de Handreiking Armoedebeleid worden vragen beantwoord als: wat is armoede? Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente bij de bestrijding ervan? Welke lokale maatregelen zijn mogelijk? Wat kost het en hoe kan het worden uitgevoerd?

Gemeenten krijgen van de Rijksoverheid steeds meer beleidsvrijheid om het armoedebeleid zelf vorm te geven. Zo mogen gemeenten straks zelf de toekenningscriteria voor de langdurigheidtoeslag bepalen en wordt het nu al gemakkelijker om kinderen uit arme gezinnen financieel te ondersteunen. In dit beleid staat meedoen met de samenleving centraal.
Provincie:
Tag(s):