woensdag, 13. februari 2008 - 9:15

Hangouderen groeiend fenomeen

Groningen

Volgens een voorzichtige schatting van MOVISIE, het bureau voor maatschappelijke kennis en advies, zijn er in Nederland zo’n 70.000 á 90.000 hangouderen. Er kan dus worden gesproken over een groeiend fenomeen. De groepen worden groter, op zonnige dagen is een groepsgrootte van tien tot twintig ouderen geen uitzondering meer.

Een hangplek is een door hen zelf gecreëerde “openluchtsociëteit�. Aan speciaal voor hen georganiseerde activiteiten van bijvoorbeeld het welzijnswerk hebben zij geen behoefte. De meeste hangouderen zijn autochtone mannen in de leeftijd van 60 tot 80 jaar. Velen hebben een leven van hard werken in de buitenlucht achter de rug, bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur, bouwvakker, groenwerker of glazenwasser. Dat is ook de reden dat zij na hun pensioen de buitenlucht blijven opzoeken.

Zorgwekkende berichten in de media over hangouderen die overlast zouden bezorgen in de publieke ruimte vormden begin 2007 voor MOVISIE de aanleiding tot een onderzoek naar dit verschijnsel. Begin 2008 is het onderzoek afgerond en de conclusie luidt: hangouderen vormen geen maatschappelijk probleem in Nederland. Volgens omwonenden en passanten bieden hangouderen een toegevoegde waarde aan het straatbeeld.
Provincie:
Tag(s):