woensdag, 25. juni 2008 - 15:05

Hardenberg scoort gemiddeld op gebied van veiligheid

Hardenberg

Uit het Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld van de politie IJsselland blijkt dat de gemeente Hardenberg gemiddeld scoort op het gebied van veiligheid. Wat betreft het aantal misdrijven per 1.000 inwoners scoort Hardenberg iets onder de middenmoot ten opzichte van benchmarkgemeenten als Raalte, Hof van Twente, Hellendoorn, Steenwijkerland en Hattem. Dit heeft de politie woensdag 25 juni bekendgemaakt.

Daling bedrijfsinbraken en zedendelicten
Voor het algemene veiligheidsbeeld wordt het aantal misdrijven per 1.000 inwoners vergeleken met zes andere, vergelijkbare gemeenten. Hieruit blijkt dat Hardenberg op het gebied van aantal misdrijven redelijk gemiddeld scoort met 43 misdrijven per 1.000 inwoners. Op het gebied van overlast scoort Hardenberg gemiddeld met 25 overlastincidenten op 1.000 inwoners.

Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Hardenberg daalt over een tijdsperiode van vier jaar structureel op het gebied van diefstal/inbraak bij instellingen en op het gebied van zedendelicten. Zo daalde het aantal diefstallen/inbraken bij bedrijven van 118 naar 89, en het aantal zedendelicten van 38 naar 22.

Inbraak
Op het gebied van woninginbraken was 2007 een gemiddeld jaar met 75 woninginbraken. Het aantal inbraken op bedrijventerreinen is gedaald van118 in 2006 naar 89 inbraken/meldingen van diefstal in 2007. Een oorzaak voor daling is dat de beveiliging op bedrijfsterreinen is verbeterd. Het team Hardenberg heeft met de bedrijven en de gemeente afspraken gemaakt over de beveiliging en dit blijkt vruchten af te werpen.

Zedendelicten
Het aantal zedendelicten is afgenomen van 38 in 2006 tot 22 in 2007. In de meeste gevallen gaat het om aanrandingen. Deze vorm van zedenmisdrijven loopt ook het sterkst terug.

Geweldsmeldingen
Het afgelopen jaar is er een kleine stijging geweest ten opzichte van 2006 naar een totaal van 281 gevallen van geweld in de gemeente Hardenberg. De meldingen van huiselijk geweld laten de afgelopen jaren een variabel beeld zien. In 2005 waren er 77 aangiften, in 2006 was dit aantal gedaald tot 43 en het afgelopen jaar is het aantal weer licht gestegen naar 49 aangiftes.

Verkeer
Het aantal (ziekenhuis)gewonden in het verkeer is het afgelopen jaar gestegen van 39 (laagste getal sinds 2004) naar 65.

Aandachtspunten Politie Hardenberg
De politie in Hardenberg heeft in 2006 en 2007 drie punten benoemd die extra aandacht verdienen. Ook dit jaar zijn deze punten, soms in een veranderde vorm, opnieuw als aandachtspunten benoemd.. De drie aandachtspunten zijn:
#Drugs- en drankgebruik onder jongeren
#Verkeer
#Uitgaansgerelateerde overlast en geweld

Drugs- en drankgebruik onder jongeren
Het drank- en drugsgebruik onder jongeren is in het lokaal CVB van 2006 en 2007 benoemd als aandachtspunt. Op scholen wordt in samenwerking met de scholen en de gemeente, aandacht gevestigd op het alcoholgebruik door jongeren.

Dit wordt door de politie eenmalig gedaan op de middelbare scholen in de gemeente Hardenberg. Het project ‘Meer dan een biertje’ is op 1 maart 2008 gestart in de gemeente Hardenberg. Ook dit project moet bewustwording van (gevaren door) overmatig alcoholgebruik onder jongeren vergroten.

Verkeer
Overlast in het verkeer ontstaat met name door het rijden onder invloed en snelheidsovertredingen. Het team zet zich in om het aantal verkeersongevallen als gevolg van alcohol terug te dringen door op bekende hotspots te controleren.

Uitgaansgerelateerde overlast en geweld
De afgelopen twee jaar is de aanpak van uitgaansgerelateerde overlast door het politieteam Hardenberg als aandachtspunt benoemd en dit zal ook het komende jaar zo blijven.

Het afgelopen jaar is het uitgaansgeweld gestegen. Er werd dan ook vaker een beroep gedaan op het politieteam Hardenberg voor uitgaansgeweld. Met name in Dedemsvaart en Balkbrug zijn het aantal meldingen van geweld toegenomen.
Provincie:
Tag(s):