maandag, 9. juni 2008 - 9:10

Hardere aanpak oorlogsmisdadigers

Den Haag

Nederland dient geen vluchthaven te zijn voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan met name oorlogsmisdrijven. Daarom krijgen personen tegen wie ernstige verdenkingen bestaan, geen verblijfsvergunning in Nederland.

Dat schrijven minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie, mede namens minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De groep vreemdelingen aan wie artikel 1F uit het vluchtelingenverdrag is tegengeworpen (1Fers) en hun gezinsleden blijkt relatief klein. Alleen voor gezinsleden passen zij het beleid aan. Zij menen dat het beleid, zoals zij voornemens zijn voort te zetten en op onderdelen bij te stellen, voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid en doelgerichtheid.
Provincie:
Tag(s):