woensdag, 22. oktober 2008 - 18:43

Hardere aanpak rijden onder invloed

Den Haag

Een automobilist of bromfietser die binnen vijf jaar na een eerdere strafrechtelijke afdoening opnieuw onder invloed van alcohol rijdt, moet gelijk zijn rijbewijs inleveren. De maatregel wordt definitief als de rechter betrokkene voor de tweede keer onherroepelijk veroordeelt. Daarbij gaat het om een alcoholpromillage van 1,0 of meer. Dit staat in een wetsvoorstel van de ministers Hirsch Ballin en Eurlings waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd.

Het gaat om een strenge maatregel die naar het oordeel van de bewindslieden uit een oogpunt van verkeersveiligheid gerechtvaardigd is. Degenen die hun rijbewijs definitief kwijtraken, moeten opnieuw examen doen en hun geschiktheid aantonen. Het rijbewijs is ongeldig voor alle categorieën waarvoor het is afgegeven.

Onder de regeling vallen ook alcoholgerelateerde verkeersdelicten als het weigeren mee te werken aan een alcoholonderzoek of het veroorzaken van een ongeval onder invloed van alcohol.

De bewindslieden onderzoeken of de regeling in de toekomst kan worden uitgebreid met andere ernstige verkeersdelicten, zoals forse snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. Daarnaast willen zij de regeling uitbreiden met het rijden onder invloed van drugs.

Voor het laatste is van belang dat eerst de resultaten van een onderzoek naar geschikte drugstesters worden afgewacht. Het wetsvoorstel treedt eind 2009 in werking.
Provincie:
Tag(s):