donderdag, 3. april 2008 - 11:31

Hardere lijn bij bescherming privacy succesvol

Groningen

In 2007 heeft het College bescherming persoonsgegevens een koerswijziging in gang gezet om de naleving van privacy als collectief belang krachtiger af te dwingen.

Jacob Kohnstamm: 'De bescherming van de persoonlijke levenssfeer overstijgt het belang van het individu, van gezin of samenlevingsverband. Die bescherming dient uiteindelijk bovenal de samenleving als geheel. De grenzen die de wetgever niet voor niets heeft getrokken, dienen dan ook daadwerkelijk gerespecteerd te worden. Daar ligt onze eerste taak als toezichthouder.'

Het CBP brengt vandaag het Jaarverslag over 2007 uit. De prioriteit van de toezichthouder is verlegd naar het doen van onderzoek en handhavend optreden bij ernstige overtredingen met een structureel karakter en grote gevolgen voor vele burgers of groepen van burgers. De resultaten van het afgelopen jaar laten zien dat deze koerswijziging vruchten afwerpt.
Provincie:
Tag(s):