donderdag, 21. augustus 2008 - 13:15

Harm Bruins Slot start fusieproces Zuidwesthoek

Workum

Harm Bruins Slot, de informateur voor het fusieproces in de Zuidwesthoek van Friesland, begint op korte termijn met de gesprekvoering in het kader van zijn informatieopdracht. De primaire opdracht van de heer Bruins Slot is om de herindelingsvarianten in beeld te brengen, die kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak. Op 1 oktober 2008 dient het advies van de informateur gereed te zijn.

Sinds een aantal weken is de heer Bruins Slot werkzaam in zijn functie als informateur waarbij aanvankelijk voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de aanstaande gesprekken. De verkennende gesprekken met de raden en burgemeesters van de Zuidwesthoek worden binnenkort gevoerd. Dit betekent dat er gesproken wordt met niet minder dan 8 burgemeesters, 8 raden en maar liefst 34 fractievoorzitters.

Naast de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel worden ook gesprekken gevoerd met de zuidwesthoekgemeenten Littenseradiel, Lemsterland en buurgemeenten Skarsterlân en Harlingen, de provincie Fryslân en het Rijk. De heer Bruins Slot heeft zijn ‘vaste’ werkplaats in het gemeentehuis in Workum.
Provincie:
Tag(s):