woensdag, 20. augustus 2008 - 13:28

Hartpatiënten Nederland verbaasd over commotie rond Amersfoort

Roermond

De Stichting Hartpatiënten Nederland vraagt respect voor 70-plussers in verpleeg- en verzorgingshuizen, die aangeven bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd te willen worden. Hun wens moet geëerbiedigd worden, vindt de stichting.

Hartpatiënten Nederland reageert hiermee op de commotie, die ontstond nadat het St.Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort een nieuw reanimatiebeleid had ingevoerd. Het verzorgingshuis was van plan om 70-plussers niet te reanimeren, tenzij ze hebben laten vastleggen dat ze dat wel willen. Het CDA en andere partijen spraken van ernstige leeftijdsdiscriminatie en eisten dat het kabinet ingreep.

Inmiddels stelt ook de Inspectie een onderzoek in. Dat schept een beeld alsof het St.Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort lukraak oude mensen dood laat gaan. Dat is absoluut niet het geval.

De Stichting Hartpatiënten Nederland stelt vandaag dat mensen het zelfbeschikkingsrecht moeten hebben. De stichting pleit dat de overheid respect moet hebben voor de uitdrukkelijke wens van ouderen om niet gereanimeerd te worden na een hartstilstand.

In Nederland zijn meer verzorgingshuizen die een soortgelijk protocol als dat in Amersfoort hebben: reanimeren, tenzij (mensen kenbaar maken dat ze dat niet willen).

Naarmate mensen ouder worden lopen ze meer risico’s op complicaties bij reanimatie. De stichting pleit daarom dat persoon in kwestie zelf over of die wel gereanimeerd wil worden, en respecteer dat.

‘Ons voorstel is als regel in te voeren, dat verpleeg- en verzorgingshuizen standaard mensen na een hartstilstand reanimeren, behalve als iemand kenbaar maakt dat niet te willen. Hij/zij kan dit kenbaar maken door dit af te spreken met de arts, die het verplegend personeel hiervan uitdrukkelijk op de hoogte stelt. De bewoner die niet gereanimeerd wil worden moet dit kenbaar maken door zichtbaar een ,,niet-reanimeren kenmerk’’ te dragen. Ook moet de cliënt daarvoor getekend hebben’, aldus de Stichting Hartpatiënten Nederland.
Provincie:
Tag(s):