maandag, 1. september 2008 - 8:37

Havenbedrijf begint met aanleg Maasvlakte 2

Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam begint maandag met de feitelijke aanleg van Maasvlakte 2. Het Havenbedrijf beschikt na jaren vertraging over alle vergunningen die voor de bouw nodig zijn.

Er is een beperkt aantal beroepen tegen die vergunningen ingesteld. Die hebben meer betrekking op het gebruik van Maasvlakte 2 en op een deel van de natuurcompensatie.

Het Havenbedrijf Rotterdam begint maandag met de feitelijke aanleg van Maasvlakte 2. Het Havenbedrijf beschikt, na jarenlang juridisch gesteggel met verschillende milieuorganisaties, over alle vergunningen die voor de bouw nodig zijn. Er is een beperkt aantal beroepen tegen die vergunningen ingesteld. Die hebben meer betrekking op het gebruik van Maasvlakte 2 en op een deel van de natuurcompensatie.

Na vijftien jaar plannen maken en voorbereidingen voor Maasvlakte 2 wordt nu begonnen met het baggeren van zand in de Yangtzehaven met de cutterzuiger 'Zuiderklip'. Het zand gaat vervolgens via een persleiding naar de plek waar de APM-Terminal wordt aangelegd, ten noorden van het Slufterstrand. Kort daarna begint ook de eerste hopperzuiger met de aanleg van de zachte kustverdediging en suppletie voor de kust.

Ruim een jaar geleden werd al ruim 40% van de uit te geven terreinen gecontracteerd (de APM terminal, de Rotterdam World Gateway en Euromaxterminal). De containermarkt zit te springen om nieuwe terreinen aan diep water. De ruimte die Maasvlakte 2 straks biedt is hard nodig.

Volgens Milieudefensie neemt het havenbedrijf een groot risico door met de aanleg van de Maasvlakte te beginnen terwijl er nog procedures lopen tegen het bestemmingsplan.

De bezwaren van Milieudefensie en anderen zijn nog niet door de Raad van State behandeld. De milieuorganisatie betwist de bewering van de gemeente dat de lucht in Rotterdam niet viezer wordt, ondanks de extra 18.000 vrachtwagens die per dag van en naar de 2e Maasvlakte zullen rijden en alle extra zeeschepen, die vaak zeer vervuilende olie gebruiken.

Op aandringen van Milieudefensie is het bestemmingsplan inmiddels
uitgebreid met een clausule die stelt dat milieuvergunningen voor
bedrijven op de Maasvlakte alleen mogen worden verstrekt als de geplande maatregelen zijn genomen om de luchtkwaliteit binnen de wettelijke normen te houden. Ook wordt er een milieuzone ingesteld voor
vrachtwagens. Dat zijn stappen voorwaarts, maar het is allerminst zeker
dat die maatregelen voldoende zijn.
Provincie:
Tag(s):