vrijdag, 11. juli 2008 - 22:03

Havens accoord over luchtverontreiniging en klimaatverandering

Rotterdam

De ‘C40 World Ports Climate Conference’ te Rotterdam is volgens de organisatie succesvol verlopen. De 55 betrokken havens schaarden zich aan het eind van de driedaagse bijeenkomst achter een declaratie waarmee ze zich actief verbinden aan de strijd tegen luchtverontreiniging en de uitstoot van CO2 in het bijzonder. Onder leiding van de International Association of Ports and Harbours worden nu in dit verband concrete maatregelen voorbereid. In november vindt een vervolgbijeenkomst plaats in Los Angeles.

De klimaatconferentie vond tussen 9 en 11 juli plaats in de Doelen en werd bijgewoond door ongeveer 400 deelnemers. De organisatie was in handen van het Havenbedrijf Rotterdam en het Rotterdam Climate Initiative. Conferentievoorzitter Ruud Lubbers toonde zich ingenomen met de bijeenkomst: "De conferentie was zeer inspirerend. Havens waren zeer betrokken. " De heer Lubbers vond het resultaat uitstekend: "55 havens scharen zich achter een declaratie die weliswaar vóór de conferentie reeds was uitonderhandeld, maar hiermee zijn de eerste stappen gemaakt voor een toekomst waarin havens komen met concrete internationale maatregelen."

Onder auspiciën van International Association of Ports and Harbours gaan een aantal commissies nu diverse acties uitvoeren en verder uitwerken. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn het ontwikkelen van zogenoemde ‘footprints’- een standaardmethode om 0-metingen voor de uitstoot van CO2 te bepalen zodat havens kunnen aantonen wat de vorderingen zijn op dit gebied. Bovendien maken de havens een mondiaal ‘indexeringssysteem’ om schone, duurzame schepen te belonen en zware vervuilers te kunnen beboeten.

De volgende bijeenkomst vindt plaats in Los Angeles. Dit is – zo bleek tijdens de presentaties op de conferentie – één van de havens die, onder druk van de publieke opinie, het verst gevorderd is met maatregelen tegen de uitstoot van CO2. Andere havens willen het voorbeeld op vrijwillige basis graag volgen.

In een video boodschap van voormalig president Clinton gaf die aan de acties toe te juichen en graag vanuit het Clinton Climate Initiative te willen ondersteunen.

Bron : Port of Rotterdam
Categorie:
Tag(s):