dinsdag, 12. februari 2008 - 15:03

Heel Leeuwarden wordt gecontroleerd op illegaal hondenbezit

Leeuwarden

Dit jaar worden alle adressen in de gemeente Leeuwarden gecontroleerd op hondenbezit. Binnen enkele weken wordt hiermee gestart. Het is de eerste keer dat dit op deze schaal gebeurt. De gemeente Leeuwarden krijgt hierdoor beter inzicht in het hondenbezit. Mensen die hun hond niet hebben aangemeld bij de belasting worden met deze actie opgespoord.

Maar er gebeurt meer. De gemeente Leeuwarden gaat meer voorlichten, onder andere op scholen in het basisonderwijs. De gemeente ontwikkelt hiervoor samen met Hogeschool Van Hall Larenstein lespakketten over honden.

Na de vaststelling van het hondenbeleid in juni 2007 zijn een flink aantal zaken in werking gezet. Zo zijn er ruim 100 extra hondenpoepbakken in Leeuwarden geplaatst en zijn er circa 500 poepgrijpers uitgedeeld. In 2007 zijn ook de meeste nieuwe losloopterreinen ingericht. Een aantal terreinen wordt dit voorjaar nog voltooid of verbeterd. Er zijn ook ontwikkelingen voor nieuwe losloopterreinen in Bilgaard, Aldlân en Camminghaburen.

In overleg met de wijkpanels wordt gekeken naar de behoefte aan extra voorzieningen. Zo komen er in 2008 tien extra milieuvriendelijke Gepp-bakken. Dit zijn bakken die direct aangesloten zijn op het riool. Hiernaast worden voorbereidingen getroffen voor nog eens 30 extra Gepp-bakken. Ondanks alle extra voorzieningen zal de hondenbelasting in 2008 niet worden verhoogd.
Provincie:
Tag(s):