woensdag, 24. september 2008 - 8:51

Heemskerk: oneerlijke handelspraktijken strenger aangepakt

Den Haag

Oneerlijke handelspraktijken worden vanaf het najaar van 2008 strenger aangepakt. Dinsdag 24 september 2008 werd een wetsvoorstel van staatssecretaris Heemskerk en Minister Hirsch Ballin dat dit regelt door de Eerste Kamer aanvaard.

Door de nieuwe wet worden consumenten volgens Heemskerk beter beschermd tegen verboden handelspraktijken zoals het hanteren van een keurmerk waar men niet aan voldoet of agressieve verkoop aan de deur of via de telefoon.

Met name handelspraktijken gericht op kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen kunnen met de nieuwe wet doeltreffender aan de kaak worden gesteld. Daarbij moet volgens Heemskerk bijvoorbeeld worden gedacht aan telemarketing gericht op ouderen of reclame voor sms-diensten gericht op jonge kinderen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit een Europese richtlijn waardoor de bescherming van consumenten in alle EU-lidstaten tegen dit soort praktijken ook beter is geregeld.
Provincie:
Tag(s):