maandag, 2. juni 2008 - 12:15

Heerenveen ziet kansen voor windenergie

Heerenveen

Samen met de gemeenten Opsterland en Skarsterlân heeft de gemeente Heerenveen laten onderzoeken wat de mogelijkheden voor windenergie binnen de drie gemeenten zijn. De gemeente Heerenveen ziet de noodzaak om energie op een duurzame manier te gaan opwekken. Traditionele energiebronnen veroorzaken klimaatveranderingen en raken bovendien op termijn uitgeput.

Windenergie is een vorm van duurzame energie die zeer goed kan worden opgewekt in Heerenveen. In vergelijking met andere duurzame energiebronnen kan veel energie worden opgewekt met beperkte middelen. Met één cluster windmolens kunnen in potentie alle huishoudens van Heerenveen van elektriciteit worden voorzien.

Heerenveen heeft zichzelf tot doel gesteld om twintig procent van de energie die in de gemeente wordt gebruikt, duurzaam op te wekken. Windenergie is daarbij aangewezen als één van de belangrijkste instrumenten gezien de grootte van de energieopbrengst die in potentie gerealiseerd kan worden. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens in Heerenveen is een studie uitgevoerd naar de verschillende harde belemmeringen binnen de gemeente, zoals de positie van hoogspanningsleidingen en de laagvliegroute van Defensie.

Daarnaast zijn verschillende opstellingen van windmolens gevisualiseerd met fotomontage. Het doel hiervan is een beeld te krijgen van windmolens in verschillende, voor deze omgeving soorten landschappen. Heerenveen heeft voor deze studie samengewerkt met de gemeenten Opsterland en Skarsterlân omdat de zichtbaarheid van een cluster windmolens niet ophoudt bij de gemeentegrens. Met de studie is ook inzicht verkregen in de mogelijkheden om ambities op het gebied van windenergie gezamenlijk te realiseren zodat bijvoorbeeld volstaan kan worden met één cluster voor twee of meer gemeenten in plaats van elke gemeente zijn eigen cluster(s).

De studie laat zien dat er verschillende gebieden zijn waar windmolens gerealiseerd kunnen worden. De volgende stap is het maken van een keuze voor een locatie. De gemeente Heerenveen vindt het belangrijk om de locatie van de windmolens af te stemmen binnen A7-verband zodat ze zo goed mogelijk in het landschap kunnen worden ingepast. De gemeente Heerenveen gaat hierin het initiatief nemen door in overleg te treden met de gemeenten Opsterland, Skarsterlân en Smallingerland die hebben aangegeven open te staan voor een gezamenlijke uitwerking.
Provincie:
Tag(s):