maandag, 28. juli 2008 - 10:19

Helft eerstgeborenen heeft niet-getrouwde ouders

Den Haag

In 2007 is 40 procent van alle kinderen door een niet-getrouwde moeder ter wereld gebracht. Van eerstgeborenen is dat de helft. Dit aandeel is in tien jaar tijd verdubbeld. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vorig jaar zijn er 181 duizend kinderen geboren, waarvan ruim 70 duizend buiten het huwelijk. Dit betekent dat van vier op de tien pasgeboren kinderen de ouders niet getrouwd waren. In 1990 was dit het geval bij een op de tien pasgeborenen. De stijging kan worden toegeschreven aan de sterke toename van het aantal niet-gehuwd samenwonenden.

De stijging van het aandeel kinderen geboren uit niet-getrouwde ouders geldt voor alle kinderen. In 2007 is voor het eerst de helft van het aantal eerste kinderen buiten het huwelijk geboren. Ook het aandeel daaropvolgende kinderen met niet-getrouwde ouders stijgt fors. Steeds meer ouders blijven niet-gehuwd samenwonen na de geboorte van het eerste kind.

Buiten het huwelijk geboren kinderen komen het vaakst voor bij jonge moeders. In 2007 waren negen op de tien moeders die voor hun 20e hun eerste kind kregen, niet getrouwd. Begin jaren negentig waren dat er vier op de tien. Bij vrouwen die pas na hun 35e voor het eerst moeder worden, is ruim de helft niet getrouwd.

Ondanks de sterke stijging van het aandeel kinderen dat buiten een huwelijk wordt geboren neemt Nederland in Europa nog steeds een middenpositie in. Vooral in de Noordelijke landen is het aandeel geboorten uit niet-gehuwde moeders hoog. Ruim de helft van alle kinderen daar heeft niet-gehuwde ouders. In Italië en Griekenland komen geboorten uit niet-getrouwde ouders veel minder voor.
Categorie:
Tag(s):