donderdag, 2. oktober 2008 - 1:07

Helicam-controle in Nijmegen

Nijmegen

De politie Gelderland-Zuid heeft samen met een aantal partners op het gebied van milieuhandhaving woensdag een helicam-controle gehouden in en rond Nijmegen. Met behulp van een helikopter van het Korps Landelijke Politie Diensten werd een groot deel van Nijmegen gecontroleerd.

Bij de controle waren de Gemeente Nijmegen, de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, de water- en spoorwegpolitie van het KLPD en de milieuofficier van het Functioneel Parket in Zwolle betrokken. Enkele directe resultaten:

Bij enkele bedrijven werden grote hoeveelheden illegaal opgeslagen afval gezien. Hiertegen zullen vanwege het lokale bestuur maatregelen worden genomen.

Bij één bedrijf zagen waarnemers een aantal opgeslagen gastanks op een terrein dat daar niet voor bedoeld is.

In de Oostkanaalhaven was een oliespoor zichtbaar. Door de waterpolitie van het KLPD is daarop direct actie ondernomen. Er zijn monsters genomen maar de herkomst van de olie kon niet direct worden vastgesteld.

In een sloot langs de Nieuwe Pieckelaan in Weurt zagen waarnemers zoveel afval liggen dat het water in de sloot niet meer zichtbaar was.
In het Waalsprong gebied was zichtbaar dat in enkele maïsvelden open plekken waren waar vermoedelijk hennepplanten waren gekweekt. Planten werden daar niet meer aangetroffen.

Alle opgenomen beelden zijn op DVD vastgelegd en aan de handhavende diensten ter beschikking gesteld. Alle betrokken diensten waren tevreden over de eerste resultaten.
Provincie:
Tag(s):