woensdag, 1. oktober 2008 - 20:41

Helpdesk BING

Bergen op Zoom

Vanaf 1 oktober 2008 kunnen inwoners van de gemeente Bergen op Zoom met zaken over integriteit gratis terecht bij de helpdesk van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Bergen op Zoom is hiermee de eerste gemeente in Nederland waarbij burgers de mogelijkheid hebben om over integriteitszaken contact op te nemen met een extern, onafhankelijk bureau. Inwoners kunnen anoniem bellen of mailen met vragen over integriteit of voor het melden van integriteitschendingen van vertegenwoordigers van de gemeente.

Met vragen of meldingen over integriteit kan contact opgenomen worden met de helpdesk. Op grond van een korte aanduiding van de vraag wordt de vragensteller doorverbonden met of terug gebeld door een terzake kundige adviseur. Eventuele vervolgstappen worden in overleg met de beller genomen.

Aanleiding voor het aanstellen van een externe, onafhankelijke helpdesk over integriteit is het Project Samenspel. Bij dit project gaat het om hoe je er met elkaar voor kunt zorgen dat de raad in staat is goede politieke keuzes te maken die belangrijk zijn in de ogen van onze burgers en ondernemers.

De helpdesk integriteit is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden zoals de servicelijn en de wettelijke mogelijkheden om een klacht in te dienen en bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen besluiten.
Provincie:
Tag(s):