dinsdag, 18. november 2008 - 17:59

Helpende hand voor Stichting Theaterstudio Apeldoorn

Apeldoorn

Een eenmalige bijdrage ter grootte van € 20.000,- stelt de gemeente Apeldoorn beschikbaar aan de Stichting Theaterstudio Apeldoorn (STA).Met onder andere dit geld is STA in de gelegenheid gebouwtechnische aanpassingen te doen aan hun huidige onderdak.

In juli 2008 is STA in hun behuizing aan de Condorweg getroffen door brand. Het bestuur van STA koos voor een nieuw onderdak omdat herstel van het beschadigde pand veel tijd in beslag zou nemen. Een nieuwe locatie werd gevonden in het voormalige pand van Transport en Logistiek Nederland aan het Jean Monnetpark 59. Dit pand heeft wel een verbouwing nodig om aan de eisen van STA te voldoen.

Investeringskosten en gederfde inkomsten minus de uitkering van de verzekering levert een tekort van € 52.000,- op. STA probeert de kosten door zelfwerkzaamheid te drukken en zoekt ook fondsen en subsidies voor een éénmalige bijdrage.

Na de noodzakelijke aanpassingen kan STA in dit pand prima haar activiteiten uitvoeren. Voor de exploitatie van STA heeft de verhuizing geen nadelige gevolgen, op den duur wellicht positieve gevolgen. Op deze nieuwe locatie heeft STA meer groeimogelijkheden.

De dekking voor de eenmalige subsidie kan worden gevonden binnen de cultuurbegroting.

Op 28 november vindt de feestelijke opening van de nieuwe locatie plaats.
Provincie:
Tag(s):