woensdag, 9. april 2008 - 21:35

Hengelo investeert fors in alcoholmatiging bij de jeugd

Hengelo

Hengelose jongeren en hun ouders krijgen veel voorlichting over alcohol. De gemeente investeert tussen 2008 en 2011 ruim €150.000 om het gebruik van alcohol door jongeren te beperken. De nota Alcoholmatiging en Jeugd 2008-2011 gaat over preventie, regelgeving en handhaving.

Het plan sluit aan bij het provinciale programma Happy Fris?! (Hep-ie-Fris?!). Hoofddoelen: het gebruik van alcohol onder jongeren onder de 12 jaar daalt met 50%; bij jongeren tussen 12 en 16 jaar met 25%. Verder mag het aantal jongeren tot 16 jaar dat alcohol drinkt, niet groeien. De gemeenteraad beslist in mei over de plannen.

Gebruik van alcohol - ook gematigd gebruik - brengt het meest schade toe aan de groep die opgroeit naar volwassen leeftijd: kinderen en jongeren. Het beperken van drinkgedrag bij de jeugd is daarmee voor gezondheid en functioneren van blijvende waarde.

Hengelo wil aan deze positieve ontwikkeling bijdragen en investeert in acties die resulteren in alcoholmatiging bij de jeugd in Hengelo. Deze investering volgt op de flinke bijdrage die de provincie Overijssel in februari van dit jaar in het vooruitzicht heeft gesteld voor Twente.

Het Twentse en Hengelose pakket zijn in samenhang tot stand gekomen vanuit het plan Happy Fris (Hep-ie-Fris?!). Het past ook in het opvoedingsondersteuningsprogramma Triple-P en de ontwikkelingen rondom het Centrum voor Jeugd en gezin.

Ouders informeren ouders
De nota Alcoholmatiging en Jeugd 2008-2011 volgt drie sporen: preventie, regelgeving en handhaving. Binnen deze sporen komen – aanvullend op de regionale acties - intensieve acties. Zo wordt er een Homeparty-aanpak ingevoerd: Tactus verslavingszorg traint ouders, die weer andere ouders informeren.

Kinderen van verslaafde ouders komen aan bod binnen het gezinsgerichte programma Strengthening families. Een positief gezinsklimaat kan immers riskant middelengebruik voorkomen.

De basisscholen in Hengelo krijgen de gelegenheid het recent ontwikkelde programma Op tijd voorbereid in te voeren in hun lesprogramma. Via E-learning en een klassikale aanpak krijgen kinderen uit groep 8 voorlichting over alcohol en roken en de risico’s van jong beginnen.

Ouders en docenten worden in deze aanpak ook betrokken. Wethouder Zorg Bert Otten: ‘Ik wil voor dit onderwerp vooral ook de verantwoordelijkheid van de ouders benadrukken. Je mag van de ouders verwachten dat ze corrigerend optreden.’

Meer dan een biertje
Uit de maatregelen die Twentebreed worden ingezet, springt Meer dan een Biertje er bovenuit. In deze aanpak sporen jeugdagenten jongeren op die vanwege alcohol probleemgedrag vertonen. De politie nodigt de ouders en het kind uit voor een gesprek op het politiebureau.

Daarna volgt een verwijzing naar hulpverlening. Het gaat de politie dus niet alleen om handhaven, maar ook om het aanspreken van zowel de jongere als de opvoeders.

Gemeente heeft regie
Bij de aanpak zijn diverse partners betrokken, zoals politie regio Twente, Tactus verslavingszorg, HALT Twente en GGD Twente. Gemeente Hengelo neemt hierin een regisserende rol. Ze brengt de partners bij elkaar om de afspraken goed te kunnen uitvoeren.

Inspelen op ontwikkelingen
In 2008 start de uitvoering van de maatregelen, die zich nu vooral richten op de jeugd. In 2009 komen er plannen voor alcoholmatiging en andere verslavingen bij Hengelose volwassenen. Tegelijkertijd staat de wereld niet stil. In het preventieplan is daarom ook ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Provincie:
Tag(s):