woensdag, 10. september 2008 - 15:28

Hengelo stelt defibrillatoren beschikbaar

Hengelo

Er komen drie defibrillatoren in het buitengebied van Hengelo en nog eens drie bij sportparken. Dit heeft de gemeente Hengelo woensdag bekendgemaakt.

De gemeente zorgt ervoor dat Beckum, Oele en Twekkelo van een automatische externe defibrillator (AED) worden voorzien. Daarnaast krijgen als pilot drie sportparken een AED. Deze zijn bedoeld voor de sportverenigingen en hun omgeving.

Het gaat om de verenigingen van sportparken De Noork, Slangenbeek en Vikkerhoek. De verenigingen dragen bij in de kosten en leveren vrijwilligers die worden opgeleid. De Sportraad stelt een investeringssubsidie ter beschikking en betaalt de kosten van de opleiding en de AED’s. EHBO Hengelo voert de opleidingen uit.

Er is een groep patiënten waarbij de ambulance niet vroeg genoeg kan komen. Dit is de groep die een acute hartaandoening krijgt. In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen aan een plotselinge hartstilstand. Voor Twente is dat tussen de 390 en 520 per jaar.

Ongeveer de helft van de Twentse bevolking woont in de stedelijke gebieden, de andere helft op het platteland. Op het platteland van Twente komt het per jaar naar schatting tussen de 195 en 260 keer voor dat er bij een inwoner een acute hartstilstand optreedt. Door reanimatie en gebruik van een AED wordt het overlevingspercentage vergroot met 40-50%.

Vrijwilligers levensreddend
Vooral in die gebieden waar de ambulance gemiddeld een langere aanrijtijd nodig heeft, kan een opgeleide vrijwilliger een levensreddende rol vervullen. Deze personen kunnen, voordat de ambulance arriveert, de hulpverlening al starten.

Hulpverlening bestaat uit basic life support (BLS, het kunnen handelen in geval van een ademhalings- of hartstilstand) en het gebruik van een AED. Dit is van grote invloed op de levensverwachting van de desbetreffende patiënt.

Gemeenten worden gestimuleerd om voor die gebieden over te gaan tot aanschaf van een AED en deel te nemen aan het project Lekenhulpverlening platteland Twente van Ambulance Oost. Dit project betreft onder andere het werven en opleiden van vrijwilligers.

Signaal afgeven
Het probleem van de lange aanrijtijden van de ambulancedienst is geen probleem van de gemeente. Deze verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij Ambulance Oost. De gemeente wil echter wel een signaal afgeven. Ook wil zij een voorbeeldfunctie innemen richting de samenleving door deelname aan het project van Ambulance Oost en aanschaf van drie AED’s voor de buitenstedelijke gebieden Beckum, Oele en Twekkelo.

Samen met de drie AED’s die beschikbaar zijn gesteld door de Sportraad beschikt Hengelo naast de huidige AED’s straks over nog eens zes AED’s.
Provincie:
Tag(s):