donderdag, 18. september 2008 - 20:41

Herbestemming deel terrein Glasfabriek Sas van Gent

Terneuzen

De gemeente Terneuzen heeft een gedeelte van de grond van de Glasfabriek Sas van Gent gekocht. Het gaat om ruim 3,2 hectare grond waarop nu nog gebouwen van de fabriek staan. De oude gebouwen worden dit jaar gesloopt en de grond krijgt een nieuwe bestemming.

Het deel waarop de huidige productiehallen staan, blijft in eigendom van Glasfabriek Sas van Gent.In de afgelopen jaren is de productie van de Glasfabriek meer en meer gericht op hoogwaardige producten. Als gevolg daarvan zijn de oude gebouwen, waar vroeger glas werd gemaakt, buiten bedrijf gesteld. Deze gebouwen kunnen geen nieuwe functie meer krijgen in de huidige situatie.

In het kader van ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ is er een oplossing gevonden voor dit probleem. In overleg en in een goede onderlinge samenwerking met de provincie Zeeland, Zeeland Seaports en de Glasfabriek Sas van Gent zelf, krijgt het betreffende deel van het terrein een nieuwe bestemming. Dit betekent dat de grond geschikt gemaakt wordt voor een nieuw modern bedrijventerrein.De gebouwen en de kantoren op de verkochte grond van de Glasfabriek worden gesloopt. En de grond wordt daarna gesaneerd. Onderdelen die bijzondere waarde hebben, zoals een speciaal houten paneel, worden door de Glasfabriek zelf geconserveerd en tentoongesteld of hergebruikt.

De Glasfabriek Sas van Gent zal dit jaar starten met de bouw van een nieuw kantoor, grenzend aan de huidige productiehallen. Medio 2009 moet het geheel gerealiseerd zijn.Door de herstructurering worden bestaande bedrijventerreinen geschikt gemaakt voor nieuwe functies en kan de Glasfabriek zich verder ontwikkelen in een representatieve omgeving.
Provincie:
Tag(s):