dinsdag, 30. september 2008 - 22:21

Herdenking opstand vernietigingskamp Sobibor

Westerbork

Vrijwel iedereen kent de kampen Auschwitz en Bergen-Belsen. De naam van deze concentratiekampen is bij vrijwel iedereen bekend en berucht. Toch is er geen kamp waar relatief meer Joden uit Nederland werden vermoord dan in het vernietigingskamp Sobibor.

Van de 34.313 gedeporteerden overleefden er 18 de oorlog. Een wezenlijk moment in de korte geschiedenis van dit vernietigingskamp was een opstand van de gevangenen op 14 oktober 1943. In het kader van de 65-jarige herdenking van deze opstand wordt op maandag 13 oktober aanstaande om 19.30 uur de tentoonstelling Westerbork - Sobibor in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork geopend.

De expositie Westerbork - Sobibor is het resultaat van een samenwerking tussen de Stichting Sobibor en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS (Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II). In het kader van het project
De Kampenserie heeft het Herinneringscentrum dit initiatief genomen waarmee aandacht wordt gevraagd voor de kampen waar de in Nederland levende Joden en Sinti en Roma vermoord zijn.

De uitwerking van Westerbork - Sobibor bestaat uit een reizende expositie waarin een maquette van het kamp centraal staat. Deze wordt toegelicht en uitgediept met foto- en tekstbanieren. Een rode draad door de tentoonstelling vormen persoonlijke koffers met voorwerpen, documenten en videoportretten. De expositie zal ook virtueel te zien zijn. Tevens zal ten behoeve van Nederlandse bezoekers ter plekke een audiotour met het verhaal van een kampoverlevende beschikbaar zijn.

De expositie Westerbork - Sobibor is met name toepasbaar voor gebruik bij lezingen door de Stichting Sobibor en overlevenden die als gastspreker optreden. Door plaatsing op scholen, in bibliotheken of andere publieke ruimten zal het verhaal van Sobibor een bredere bekendheid krijgen.
Provincie:
Tag(s):