dinsdag, 22. januari 2008 - 18:23

Hergebruik voormalig asielzoekers-centrum mogelijk

Almere

Het college heeft ingestemd met het voorgestelde bijvoegsel voor de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hierdoor wordt het hergebruik van het voormalige asielzoekerscentrum formeel mogelijk. Er kunnen nu woningen gerealiseerd worden voor Almeerders die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte. Dit heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt.

Na de realisatie van de woningen kunnen inwoners op twee manieren aan een woning komen. Enerzijds via het reguliere woningaanbod van Ymere, anderzijds via een intake door maatschappelijke organisaties, zoals het Legers des Heils, de Regionale Instelling Beschermende Woonvormen (RIBW), Triade, Vrouwenopvang en andere instanties.

Daarnaast zal er tussen de deelnemende organisaties op het Woonpark een samenwerkingsconvenant worden ondertekend waarin het beheer en de jaarlijkse evaluatie zijn vastgelegd. Het COA zal als eigenaar van de gebouwen het initiatief nemen.

De ondertekening van het addendum en het samenwerkingsconvenant zal in februari van dit jaar plaatsvinden. Aansluitend kan de instroom van woningzoekenden via Ymere en de maatschappelijke organisaties starten.
Provincie:
Tag(s):