woensdag, 10. september 2008 - 21:32

Herindelingsadvies ‘Kop van Limburg’ volgend jaar naar minister

Gennep

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het herindelingsontwerp Bergen, Gennep en Mook en Middelaar vastgesteld. In dit ontwerp geven zij aan dat een samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar het beste alternatief is voor versterking van de bestuurskracht (in de regio) ten dienste van haar inwoners.

Door deze herindeling ontstaat een sterke gemeente met gezamenlijke opgaven op het terrein van versterking van de leefbaarheid in de dorpskernen en buurtschappen en de versterking van de toeristisch- en recreatieve sector als belangrijke economische drager voor de regio Maasduinen. Ook de verhouding tussen landbouw en natuur en de versterking van de oost-west verbinding (richting Duitsland enerzijds en Land van Cuijk anderzijds) zijn belangrijke opgaven waarvoor de nieuwe gemeente aan de lat staat. Evenals de ontwikkelingen rondom de Maas en de veiligheidsaspecten die hiermee samenhangen.

De burgers en de gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten kunnen nu hun mening geven over het ontwerp dat is vastgesteld. Voor het college van Gedeputeerde Staten is de mening van de burgers en de gemeenten die bij dit proces betrokken zijn heel belangrijk. Naar aanleiding van de ontvangen reacties kan het ontwerp gewijzigd worden en zal aan Provinciale Staten een herindelingsadvies worden voorgelegd. Dit herindelingsadvies wordt naar de Minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Uiteindelijk bepalen de Tweede en Eerste Kamer via een wet of de gemeenten worden samengevoegd.
Provincie:
Tag(s):