vrijdag, 20. juni 2008 - 12:06

Heringericht tunneldak feestelijk geopend

Roermond

Het heringerichte tunneldak van de Roertunnel in Roermond zal dinsdag 1 juli feestelijk worden geopend. Het traject boven de Roertunnel richting de Heinsbergerweg is opnieuw ingericht met onder meer een aantal speelplaatsen.

Na de bouw van de Roertunnel is de gemeente Roermond aan de slag gegaan met de herinrichting van het tunneldak in het stedelijk gebied. Het accent lag daarbij op het groen en de realisatie van speelvoorzieningen, zoals die in de wijkvisie zijn opgenomen.

De keuze voor de speelvoorzieningen is op een bijzondere manier tot stand gekomen, namelijk in goed overleg met de schoolkinderen en de wijkbewoners. Hun keuze uit de verschillende voorstellen is uitgevoerd. Inmiddels zijn de speeltoestellen geplaatst en zijn de inrichtings-plannen nagenoeg gereed. De wijken zijn voorzien van een mooie groengordel langs de Sint Wirosingel en een uitbreiding van de speelmogelijkheden voor de jeugd.
Provincie:
Tag(s):