dinsdag, 20. mei 2008 - 13:29

Herinrichting Weibuorren en Lijteplein

Ureterp

De afgelopen tijd is er in Ureterp regelmatig overlegd over de herinrichting van de Weibuorren en het Lijteplein. Er lagen wensen van de aanwonende, van de ondernemers en van de dorpsbewoners meer in het algemeen. Het resultaat is een verfrissend ontwerp voor de herinrichting, dat na de beoordeling van het college voor inspraak is vrijgegeven.

Een paar weken geleden heeft het college van burgemeester en wethouders de voorstellen beoordeeld. En bij die beoordeling ontkwam men er niet aan om in ieder geval voor de nabije toekomst die moeilijke knoop van tegengestelde belangen door te hakken.

Voorgesteld wordt nu om na de herinrichting van maandag tot en met zaterdag overdag autoverkeer toe te staan voor een proefperiode van 2 jaar. Op deze manier ontstaat tijdens de openingstijden van de winkels een betere bereikbaarheid voor de middenstand.
En buiten die tijden wordt het plein voor verkeer afgesloten en worden de rust en het woongenot voor de bewoners van het Lijteplein vergroot.
Provincie:
Tag(s):