maandag, 31. maart 2008 - 10:30

Herstel bospadden-stoelen blijft uit

Rijswijk

Paddenstoelen in Nederland hebben het zwaar te verduren, ondanks dat de neerslag van stikstof en zwavel uit de lucht is de laatste jaren afgenomen. Toch komen er in de bossen sinds 2000 steeds minder paddenstoelen voor, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral de soorten die gevoelig zijn voor stikstof zijn in aantal gedaald. De paddenstoelen die ongevoelig zijn voor een toename van de stikstof of daar positief op reageren, gaan iets minder achteruit.

Er komen in Nederland circa 3.500 soorten paddenstoelen voor. Circa 500 soorten staan als bedreigd of ernstig bedreigd op de Rode lijst van paddenstoelen. Bijna 200 soorten zijn al verdwenen.Paddenstoelen vervullen belangrijke functies. Zij breken organisch materiaal af en maken voedingsstoffen beschikbaar voor bomen.

Het verdwijnen van paddenstoelen bedreigt dan ook de levenskansen van andere planten en dieren. Vermesting en verzuring zijn de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van paddenstoelen. Hoewel het niveau van deze vervuilende stoffen vanaf 1981 aanmerkelijk is gedaald, hebben paddenstoelen in de periode 2000–2006 niet van deze daling kunnen profiteren.

Het huidige niveau van vervuiling is voor veel soorten nog steeds hoog vergeleken met natuurlijke omstandigheden. Bovendien daalt het niveau de laatste jaren niet meer zo sterk, aldus de onderzoekgegevens. De kwaliteit van het bodemleven in bossen is bovendien nog steeds niet helemaal hersteld, waardoor paddenstoelen en planten nog niet optimaal kunnen profiteren van de vermindering van de neerslag van vermestende en verzurende stoffen.
Categorie:
Tag(s):