vrijdag, 20. juni 2008 - 20:48

Hervatting oliewinning in Schoonebeek

Schoonebeek

In Schoonebeek wil de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de oliewinning hervatten. Daartoe moeten wettelijke procedures worden gevolgd. De vergunningsaanvragen voor de aanleg van de oliewinlocaties
liggen vanaf volgende week ter inzage. Dit kan meteen als startschot worden gezien voor de herontwikkeling van het olieveld in Schoonebeek.

Het gaat hier om de zogeheten Artikel 11-procedure. Kort gezegd betekent dit een aanpassing op onderdelen van het bestemmingsplan. Gemeente Emmen vindt het belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk op de hoogte is van de plannen van de NAM. Daarom verschijnt er op de gemeentelijke pagina in huis-aan-huisblad De Zuidenvelder een uitgebreide beschrijving (met kaartje) betreffende de locaties waar oliewininstallaties worden aangelegd.

De Artikel 11-procedures, tien in totaal, liggen vanaf volgende week zes weken ter inzage. In die periode kan iedereen een eventuele zienswijze indienen. Alle informatie over de herontwikkeling van het olieveld is te verkrijgen op het gemeentehuis.
Provincie:
Tag(s):