donderdag, 28. augustus 2008 - 21:48

Herziening huisvesting voortgezet onderwijs in Maastricht en Eijsden

Maastricht

Schoolbestuur Stichting LVO heeft de gemeenten Eijsden en Maastricht laten weten de huisvesting van het voortgezet onderwijs te willen herzien. Dat heeft te maken met de daling van het aantal leerlingen in Zuid-Limburg, die sneller en sterker is dan verwacht.

Tijdens een bestuurlijk overleg van de stichting LVO, de gemeente Eijsden en de gemeente Maastricht is woensdagavond gesproken over de huisvesting voortgezet onderwijs. In dat overleg is vastgesteld dat de daling van het aantal leerlingen in de gemeenten Maastricht en Eijsden sterker is en sneller verloopt dan eerder voorzien. Naar aanleiding daarvan is het, op voorstel van LVO, wenselijk gebleken de oorspronkelijke plannen met betrekking tot huisvesting opnieuw te bezien.

De discussie tussen de gemeenten Eijsden en Maastricht en LVO is nog in een oriënterende fase, alle opties zijn nog open. Er zijn nog geen besluiten genomen. De drie partijen zijn zich ervan bewust, dat met name de huisvestingssituatie van het Porta Mosana College in Gronsveld vraagt om snelle besluitvorming. Zorgvuldigheid is echter de allereerste vereiste. Daarom kan nog geen uitspraak worden gedaan over de termijn waarbinnen besluitvorming plaatsvindt.

Welk besluit er ook wordt genomen, school en gemeente garanderen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de onderwijskwaliteit en –veiligheid. Met name de brandveiligheid van het huidige gebouw wordt gewaarborgd.
Provincie:
Tag(s):