maandag, 24. november 2008 - 17:45

Het 200-jarig bestaan van de provincie in 2014 als mijlpaal

Provincie

Voor de Zeeuwse geschiedenis is 29 maart 1814 een cruciale dag. Toen werd het huidige grondgebied van de provincie voor het eerst onder één bestuur samengevoegd. Tot dat moment maakten grotere of kleinere delen van het gebied onderdeel uit van andere staatkundige verbanden.

Deze mijlpaal is het waard om in 2014 op passende wijze te herdenken. In het jaar waarin 200 jaar provincie Zeeland wordt gevierd, mag de eindpublicatie van een overzichtswerk van haar geschiedenis niet ontbreken.

De laatste decennia bloeide de belangstelling voor de geschiedenis van Zeeland op, ook van de kant van wetenschappelijk geschoolde historici. Een grote hoeveelheid boeken en artikelen verscheen.

Veel historische gebeurtenissen zijn bekend geworden of opnieuw onder de aandacht gebracht. Wat nu nog ontbreekt, is een verantwoord en samenhangend beeld van de Zeeuwse geschiedenis. Het is van belang dat onderzocht wordt hoe de Zeeuwse geschiedenis in een nationaal en
internationaal perspectief past en dat tegelijkertijd het unieke van de Zeeuwse geschiedenis wordt achterhaald. De hoogste tijd om deze geschiedenis integraal te boek te stellen.

De Provincie Zeeland heeft de Universiteit van Utrecht de opdracht verleend de uitgave van een vierdelig standaardwerk te realiseren, waarvan in 2014 het laatste deel verschijnt. Per deel gaat een groep historici aan de slag onder verantwoordelijkheid van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht dat garant staat voor de wetenschappelijke kwaliteit van het standaardwerk.

Het project wordt begeleid en ondersteund door de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland.
Provincie:
Tag(s):