woensdag, 30. januari 2008 - 16:07

'Het beste voor je kind?'

Amsterdam

'Het beste voor je kind?' is de titel van een documentaire over ervaringen en schuldgevoelens van ouders over kinderopvang, die wordt uitgezonden op maandag 4 februari 2007, om 22.50 uur op Nederland 2. Twee gezinnen uit Nederland, een gezin uit Stockholm en een uit Berlijn worden gevolgd in hun dagelijkse bezigheden. Hoe weten zij werk en zorg voor jonge kinderen te combineren en hoe voelen zij zich daaronder? Waarom hebben vooral vrouwen in Nederland schuldgevoelens over de combinatie kinderen en werk? De documentaire is gemaakt door Tuvalu Media en Teleac/NOT in samenwerking met Sardes in het kader van Vversterk (in opdracht van het Ministerie van OCW).

Uit een recent TNS NIPO onderzoek, gehouden in opdracht van Teleac/NOT, blijkt dat gemiddeld één op de drie werkzame ouders uit de directe omgeving wel eens commentaar krijgt op het feit dat hij kinderen en werk combineert. Ouders die geen commentaar krijgen uit de omgeving voelen zich significant minder schuldig ten opzichte van hun kinderen (55% voelt zich nooit schuldig) dan ouders die dat wel eens krijgen (39% voelt zich nooit schuldig). Ook voelt de groep die geen commentaar krijgt uit de omgeving zich minder schuldig ten opzichte van de werkgever of collega's. Verder hebben moeders meer schuldgevoelens met betrekking tot de combinatie werk en kinderen dan vaders.

Zes van de tien ouders zouden het aantal uur dat ze werken niet willen veranderen. Eén op de drie ouders zou liever wel minder willen werken, zodat er meer tijd is voor kinderen en gezin. De helft van de ouders heeft nooit schuldgevoelens (naar de kinderen toe) vanwege het feit dat ze werken. Onder mannen is dit zestig procent, onder vrouwen bijna veertig (39%). Ruim de helft van de werkzame moeders die gebruik maken van kinderopvang, voelt zich soms schuldig naar de kinderen toe en twaalf procent zelfs regelmatig.
Categorie:
Tag(s):