dinsdag, 8. april 2008 - 20:54

Het drama van Buchenwald

Meppel

Op zondag 13 april zal burgemeester Westmaas van Meppel tijdens het Jeugdappel in het Rosarium in het Wilhelminapark te Meppel de eerste exemplaren uitreiken van ‘Het drama van Buchenwald’. Deze rijk geïllustreerde uitgave, een initiatief van Stichting Historie in Perspectief, de gemeente Meppel en het Comité 4 & 5 mei, is een speciaal voor de jeugd samengestelde voorloper van een publicatie die eind dit jaar zal verschijnen. De speciale jeugduitgave is voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Veel is inmiddels geschreven over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot Meppel en de Meppelers, met onderwerpen als de bezetting, het verzet, de onderduikers, de deportatie van de Joden, de bevrijding etcetera. Maar bij dit alles is de relatief grote groep Meppelers die naar Buchenwald werd verbannen tot nu toe onderbelicht gebleven

Het drama van Buchenwald begint in Meppel in de nacht van 24 op 25 mei 1944 en is gebaseerd op het ooggetuigenverslag van de inmiddels overleden Meppeler Cor Antonides. Cor Antonides maakte deel uit van de groep van 21 Meppelers die 18 juli 1944 op transport werd gesteld naar Buchenwald, het concentratiekamp in nazi-Duitsland nabij de stad Weimar. Slechts vijf van hen zouden het overleven en terugkeren naar hun woonplaats Meppel. In deze uitgave komen ook de verschrikkingen van de zogenaamde 'dodentransporten' aan de orde.

Toen de geallieerden verder oprukten gaf Himmler – leider van de SS – bevel om KZ Buchenwald te ontruimen en zoveel mogelijk gevangenen buiten bereik en buiten het blikveld van de geallieerden te brengen. Dit alles om te voorkomen dat de bevrijders de vreselijke gevolgen van de gevangenneming zouden zien. Het werden evacuatietransporten genoemd. Maar bij deze evacuatie geen redding en hulp zoals bij natuurrampen of ongelukken. Neen, de gevangenen werden juist onder beestachtige omstandigheden naar andere kampen vervoerd, buiten bereik van de geallieerden. Velen stierven tijdens deze transporten, ook wel ‘dodentransporten’ genoemd.

In deze speciale uitgave voor de jeugd komen achtereenvolgens aan de orde de nacht van 24 op 25 mei 1944, de KP (de Knokploeg), de OD (de Ordedienst), de arrestatie van de Meppelers, het verblijf in Kamp Amersfoort, het leven in KZ Buchenwald, de Dodentransporten en tot slot de reis weer naar huis.

Het document werd Stichting Historie in Perspectief aangeboden met de vraag of het iets voor publicatie zou zijn. Niet alleen past het binnen de doelstellingen van de stichting, maar veel meer wordt het als een verplichting aan de slachtoffers en nabestaanden gevoeld om deze uitgave te realiseren. Daarom ook deze speciale uitgave voor de jeugd, opdat zij kennis kunnen nemen van het afschuwelijke lot van hun stadsgenoten in de Tweede Wereldoorlog.
Provincie:
Tag(s):