dinsdag, 23. september 2008 - 20:15

Het RIVM maakt zich zorgen over toepassing van nano-technologie

Bilthoven

Het RIVM maakt zich zorgen over de toepassing van nanotechnologie. Deze nieuwe technologie maakt het mogelijk om stoffen op de allerkleinste schaal te beïnvloeden.

Zo worden materialen sterker, elastischer of krasbestendiger gemaakt. Kansrijk? Of riskant voor mens en milieu? Er ontbreekt nog veel kennis om die risico’s goed in te kunnen schatten. Het RIVM vindt dat er snel nader onderzoek nodig is en bovendien een betere uitwisseling van kennis en informatie tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Dat blijkt uit het nieuwste RIVM-rapport ‘Nanotechnologie in perspectief’.

De technologie is kansrijk en de verwachtingen over de maatschappelijke en economische mogelijkheden zijn hooggespannen. Tegelijkertijd komen vanuit wetenschappelijke kaders signalen dat toepassingen mogelijk risico’s met zich meebrengen voor werknemers, consumenten en milieu. Zo bleek onlangs uit onderzoek dat een bepaalde soort koolstof nanobuisjes in muizen een ontstekingsreactie kan veroorzaken die lijkt op de ontstekingsreactie zoals die ook door asbest veroorzaakt wordt in het beginstadium van asbestkanker.

Onderzoek naar risico’s per toepassing

Er zijn inmiddels honderden producten op de markt waarin nanodeeltjes zijn toegepast. Ze variëren van medische toepassingen en cosmetica tot elektronica en schoonmaakmiddelen. De risico’s van deze nanodeeltjes laten zich moeilijker in kaart brengen dan die van reguliere chemische stoffen. De risico’s zijn dus veelal nog onbekend, maar mens en milieu worden al wel aan de deeltjes blootgesteld.

Het RIVM wil daarom de nanotechnologie onder de loep nemen, om zo nadelige schadelijke effecten voor mens en milieu zo snel mogelijk in kaart te brengen.
Categorie:
Tag(s):