woensdag, 12. november 2008 - 11:43

Hirsch Ballin: Mensenhandel zwaarder straffen

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil de gevangenisstraf voor mensenhandel verhogen van zes naar acht jaar. Het maximum kan zelfs oplopen tot achttien jaar als slachtoffers aan de gevolgen van het misdrijf overlijden.

De bewindsman pakt mensenhandel harder aan omdat het een zeer ernstig delict is dat steeds meer gepaard gaat met zware georganiseerde criminaliteit.

Daarbij komt dat de maatschappelijke verontwaardiging over mensenhandel enorm is toegenomen. ‘Deze vorm van moderne slavernij moet effectief en met kracht worden bestreden. Mensenhandel schokt de rechtsorde en moet afschrikwekkend kunnen worden bestraft. Met een verhoging van de strafmaat wordt de ernst van het misdrijf beter tot uitdrukking gebracht’, aldus de minister die zijn voorstel vandaag tijdens een algemeen overleg over mensenhandel in de Tweede Kamer zal inbrengen.

De zwaardere gevangenisstraffen volgen op een toezegging van de bewindsman aan de Tweede Kamer in juni van dit jaar om met het openbaar ministerie in overleg te treden over de wenselijkheid van een verhoging van het wettelijke strafmaximum voor mensenhandel. Binnenkort zal de maatregel met een nota van wijziging aan een reeds bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel worden toegevoegd.
Provincie:
Tag(s):