zondag, 16. maart 2008 - 22:06

Historisch bolbaken wordt mogelijk opgegraven

Dordrecht

Aanstaande donderdag wordt op Businesspark Amstelwijck een poging ondernomen om een molensteen van een bolbaken op te graven. Medewerkers van museum Twintighoeven / St. Natuur- en Vogelwacht gaan hiermee aan het werk onder begeleiding van Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Dordrecht. Mocht de molensteen opgegraven worden dan krijgt deze een plekje in het toekomstige museum Twintighoeven.

Een bolbaken is een bolvormige korf van gevlochten wilgentenen op een stok. Deze stokken werden in de 16e eeuw geplaatst in de vermeende rivierloop van de Oude Maas om de voormalige loop hiervan vast te leggen. Dit werd in opdracht van de Prins van Oranje gedaan nadat de Sint Elisabethsvloed van 1421 het gebied onder water had gezet. Voor het goed functioneren van de grens was het natuurlijk belangrijk dat de grensscheiding niet alleen op papier, maar ook buiten zichtbaar werd en daarom werden op elf punten op de grens bolbakens in de grond gestoken. Bolbakens waren dus eigenlijk grenspalen.

De bolbakens konden echter wegdrijven en waren gemakkelijk te verplaatsen door vissers die illegaal hun visgebied wilden uitbreiden. Daarom werden in 1564 elf blauwe olie-molenstenen afgezonken als funderingssteen van de bolbakens. Drie ervan moeten nog in de Dordtse bodem terug te vinden zijn. De molensteen van bolbaken nr. 11 ligt mogelijk nog steeds op het terrein Amstelwijck.

Businesspark Amstelwijck is door de eeuwen heen een belangrijke plek geweest. Uit oude kaarten blijkt dat de grens tussen Holland en Brabant op dit stuk grond lag. Holland (De Hollandse graven) en Brabant (De graven van Nassau) hadden vaak ruzie over de grens, omdat er economisch belang mee was gemoeid. Bijvoorbeeld de jacht en vogelarij (eendenkooien) en vooral met de zalmsteekvisserij. De totale lengte van de grens tussen beide gebieden werd daarom met bolbakens vastgelegd.

Businesspark Amstelwijck wordt momenteel ontwikkeld tot hoogwaardige kantorenlocatie. Deze zichtlocatie langs de A16 en N3 met eigen parkmanagement, hoogwaardige voorzieningen in een parkachtige omgeving, staat momenteel volop in de belangstelling bij bedrijven. Naast de bestaande bedrijven als Trust en ITS zijn hier het afgelopen jaar de Bruyn Intergrips, Delta en Looije gestart met de bouw. In 2008 starten in ieder geval Cegelec en Van der Valk (hotel). Door de eeuwen markeert Amstelwijck nog steeds een grens. Regelmatig wordt gesproken over de toegangspoort tot de Randstad.
Provincie:
Tag(s):