donderdag, 4. september 2008 - 0:54

Hoe aantrekkelijk is Oost Gelre in 2020?

Oost Gelre

Oost Gelre is anno 2008 een gemeente waar het goed leven, wonen en werken is, aldus de afdeling voorlichting van de gemeente. Is dat in pakweg 2020 ook nog zo? Er liggen immers kansen en bedreigingen op de loer: de vergrijzing en individualisering van de samenleving, de verstening van het buitengebied en het tekort aan arbeidskrachten bij bedrijven. Lukt het om de bedreigingen tijdig te keren en de kansen te pakken?

Blijft Oost Gelre een aantrekkelijke gemeente? De Toekomstvisie 2020 van gemeente Oost Gelre moet het antwoord geven.

De maatschappij verandert in rap tempo. De gevolgen ervan zullen ze ook in Oost Gelre merken. Wanneer ze hun ogen hiervoor sluiten, zijn de gevolgen niet mals: Oost Gelre zal een gemeente worden waar de voorzieningen niet meer passen bij de wensen van de inwoners. En dat wil de gemeente absoluut voorkomen.

Om het tij tijdig te kunnen keren, moet in kaart worden gebracht hoe de gemeente Oost Gelre er in de toekomst uit komt te zien. Hiervoor is door de gemeente het project Toekomstvisie 2020 gestart. Met de uitkomsten van het project kan de gemeente de keuzes maken om in 2020 en daarna een aantrekkelijke gemeente te blijven.

Om het project zo concreet mogelijk te maken, is de Toekomstvisie verdeeld in vier thema’s: mens en samenleving, wonen en leven, werk en recreatie en gemeentelijke dienstverlening. Binnen de verschillende thema’s zijn speerpunten bepaald.

Het opstellen van de Toekomstvisie is niet alleen een zaak van de gemeente. Het gaat alle inwoners, bedrijven en instellingen in Oost Gelre aan. Om ook hun visie te horen, organiseert de gemeente bijeenkomsten. Daarnaast komen er zogenaamde straatacties, waarbij raadsleden de straat op gaan om te horen welke ideeën onder inwoners leven. In de gemeentehuizen en de bibliotheken van Groenlo en Lichtenvoorde liggen reactiekaarten waarop mensen hun idee over de toekomst van Oost Gelre kwijt kunnen.

Er is een speciale internetsite gemaakt met de toepasselijke naam www.toekomstvanoostgelre.nl

Deze internetsite biedt de bezoekers naast veel informatie over het project ook volop mogelijkheden om zelf actief mee te denken over de toekomst van Oost Gelre. Dit kan onder andere in speciale forums. Hier staan stellingen waarop kan worden gereageerd. Zo ontstaat een levendige discussie over de toekomst van Oost Gelre. Ook kunnen bezoekers van de site zelf stellingen plaatsen over onderwerpen die ze belangrijk vinden.

In juni 2009 wordt de toekomstvisie door de gemeenteraad vastgesteld en omgezet in gemeentelijk beleid.
Provincie:
Tag(s):