donderdag, 1. mei 2008 - 21:30

Hoe is het om in de bajes te zitten?

Veenhuizen

Kinderactiviteiten, echte cellen, het grote boevenspel, voorlichting door ex-gedetineerden, een grote cellenbus, demonstraties door het Landelijk Bijstand Team, een super beveiligde gepantserde auto…op de Open Dag DJI zijn er ook in het Gevangenismuseum allerlei spannende dingen te doen en te beleven!

Op zaterdag 17 mei vindt de vijfde Nationale Open Dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen plaats. Op deze dag kan het publiek een bezoek te brengen aan 64 justitiële inrichtingen door heel Nederland. Het doel van de open dag is om bezoekers een indruk te geven van het leven en werken achter de muren van een huis van bewaring, gevangenis, tbs-kliniek of justitiële jeugdinrichting.

Kinderen onder de 12 jaar mogen uit veiligheidsoverwegingen helaas niet naar binnen. Maar daarover niet getreurd, want … je kunt ook naar het Gevangenismuseum gaan!

Daar kun je zien hoe misdadigers vanaf 1600 werden berecht en gestraft. In een tocht door de tijd dwaal je van cachot naar schandpaal en kom je via de rechtbank in de hedendaagse gevangenis en in echte cellen. En kun je het grote boevenspel meespelen.

Ook voor volwassenen is het op 17 mei extra interessant in het Gevangenismuseum. Speciaal voor de Open Dag van DJI staan er op het binnenplein van het museum een kleine en een grote cellenbus, waar u deze dag echt in mag zitten. Met deze streng beveiligde bussen worden gevangenen door heel Nederland vervoerd. Twee ‘bewakers’ van de Dienst Vervoer & Ondersteuning geven de hele dag tekst en uitleg over het transport van gedetineerden. Kinderen krijgen ook nog een bouwplaat van zo’n cellenbus mee naar huis.

Verder worden er de hele dag spannende demonstraties gegeven, door gespecialiseerde bijstandteams van jusititie. De LBB is de mobiele eenheid van het gevangeniswezen. Elke gevangenis heeft zijn eigen calamiteitenteam, maar als de opstand te groot wordt, komt de LBB in actie. Gedetineerden kennen de reputatie van deze eenheid, dus meestal keert de rust snel terug. De LBB’ers verlenen ook assistentie bij zoekacties naar drugs of wapens en bij grootschalige evacuaties.

Het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) wordt ingezet als liquidatie- of bevrijdingsgevaar van zware criminelen dreigt. Onder andere de Hells Angels zijn passagiers in hun gepantserde auto’s, waarvan er een ook op het binnenterrein van het Gevangenismuseum te bezichtigen is.
Gezien de bijzondere omstandigheden waaronder dit team werkt, kunnen alleen mensen die topfit zijn in dit team. Kandidaten worden 36 uur lang fysiek en mentaal uitgeput én toch moeten ze fit en alert blijven. Als je die opdrachten niet goed doet, val je af.

Wilt u graag uit de eerste hand horen hoe het nu eigenlijk is om in de bajes te zitten? Wat ze daar nou de hele dag doen, hoe het is om met twee mensen op 1 cel te zitten en hoe het de ex-gevangen vergaat als ze weer terug in de maatschappij mogen? Op deze Open Dag vertellen ex-delinquenten u dat uit eigen ervaring. U mag ze alles vragen wat u altijd al had willen weten over het leven in en na de gevangenis.
Provincie:
Tag(s):