woensdag, 27. augustus 2008 - 8:38

Hoe tevreden is de burger over de politie ?

Utrecht

Wat verwacht een burgers van de politie en voelt men zich begrepen wanneer men slachtoffer, overtreder is of een strafbaar feit signaleert. Allemaal vragen waarop de politie Utrecht antwoord heeft gekregen doormiddel van een pilotstudie.

Voor de studie zijn 634 mensen bevraagd die in contact zijn geweest met de politie Utrecht. Hieruit blijkt dat een kwart van de ondervraagden de dienders positief beoordeeld. Een kwart van de respondenten was duidelijk ontevreden over het optreden van de politie. Eveneens een kwart had gemengde gevoelens. Het overige deel had geen mening.

Een belangrijke uitkomst van de studie is dat burgers vooral respectvol willen bejegend worden en in hun verhaal en beleving serieus worden genomen. Zij verwachten van de politie begrip voor hun situatie. Bij een aangifte verwachten burgers ook dat de politie er, voor zover mogelijk, actief werk van maakt en hen daarna ook informeert over de resultaten, zoals het aanhouden van een dader. Politie Utrecht werkt eraan vanaf eind dit jaar álle aangevers een passende terugkoppeling te geven over wat er met hun aangifte gedaan is. Voorheen gebeurde dat in de verschillende politiedistricten op uiteenlopende manieren en kreeg niet iedereen een terugkoppeling.

Het is de bedoeling dat deze studie ook door andere politieregio's gebruikt kan gaan worden om zicht te krijgen op de tevredenheid van burgers.
Provincie:
Tag(s):