vrijdag, 11. april 2008 - 17:26

Hoge boetes voor bespuiten slootkant

Den Haag

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit attendeert op hoge boetes voor het bespuiten van slootkanten met verboden middelen. De AID constateert regelmatig dat slootkanten verkleurd zijn, wat wijst op het bespuiten met glyfosaathoudende onkruidbestrijdingsmiddelen, zoals Roundup. Dit heeft de AID vrijdag laten weten.

Ook krijgt de AID meldingen van andere organisaties, als waterschappen en gemeenten. De standaardboete is 2000 euro. Bij herhaling kan er uiteindelijk een strafzaak volgen.

De geelachtig verkleurde of afgestorven slootkanten zijn vaak het gevolg van een bespuiting met een glyfosaathoudend onkruidbestrijdingsmiddel, zoals Roundup. De werkzame stof glyfosaat wordt in toenemende mate in het oppervlaktewater aangetroffen.

Glyfosaathoudende onkruidbestrijdingsmiddelen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze middelen mogen dan ook niet op taluds en bodems van watergangen worden toegepast. Ook niet als deze droog staan. Bovendien kan het verdwijnen van vegetatie op een talud leiden tot het inzakken van een sloot.

Hogere boetes
Met het invoeren van de nieuwe Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden in oktober vorig jaar zijn ook de boetes voor overtredingen omhoog gegaan. De boete voor het toepassen van glyfosaat op een sloottalud bedraagt volgens de nieuwe wet 2000 euro.

Bij herhaling kan deze boete hoger uitvallen of uiteindelijk leiden tot een strafzaak. Bovendien kunnen de kosten voor het herstellen van een sloot op de overtreder worden verhaald.
Provincie:
Tag(s):