vrijdag, 20. juni 2008 - 0:30

Hoge prioriteit voor vernielingen

De politie en de gemeenten Schiedam en Vlaardingen gaan extra aandacht besteden aan het terugdringen van vernielingen in de openbare ruimte. Vernielingen zijn erg storend en hebben vaak veel schade en kosten tot gevolg. Plaatsen die de afgelopen maanden veel te maken hebben gehad met vernielingen krijgen extra aandacht.

Daarbij wordt ook de hulp van burgers ingeroepen. In de aangewezen gebieden krijgen meldingen van vernieling, baldadigheid en jeugdoverlast prioriteit. Ook wordt erop gelet dat de problemen zich niet verplaatsen naar andere gebieden.

De politie heeft in Vlaardingen en Schiedam een aantal locaties gemarkeerd waar het aantal vernielingen de afgelopen tijd is toegenomen. In Schiedam gaat het om winkelcentrum Hof van Spaland; in Vlaardingen betreft het de Vondelstraat, de Van Riebeeckstraat en Joubertstraat. Als burgers in deze gebieden vernielingen, baldadigheid of jeugdoverlast constateren en met de politie bellen worden deze meldingen met voorrang behandeld. Uiteraard houden zwaardere incidenten, zoals een aanrijding met gewonden of een overval, altijd een hogere prioriteit.

Om het aantal vernielingen terug te dringen heeft de politie de hulp van burgers nodig. Zij zien en horen vaak als eerste wat er in hun buurt of wijk gebeurt, en zijn hiermee als het ware ‘een extra paar ogen en oren’ van de politie. Hen wordt daarom gevraagd om direct contact op te nemen, wanneer zij in hun buurt bijvoorbeeld zien dat jeugd op straat alcohol drinkt, zich baldadig gedraagt of vernielingen pleegt. Het verzoek is dan om direct contact op te nemen met de politie via 0900-8844. In dringende gevallen 112.
Provincie:
Tag(s):